fate, doom, an unalterable state, death

listen to the pronunciation of fate, doom, an unalterable state, death
İngilizce - Türkçe

fate, doom, an unalterable state, death teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

destiny
{i} alın yazısı
destiny
{i} kader

Kendi kaderinin kaptanısın. - You are the master of your own destiny.

Hiç kimse kaderden daha bilgili olamaz. - No one can be more wise than destiny.

destiny
mukadderat
destiny
{i} felek
destiny
nasip
destiny
çarkıfelek
destiny
talih
destiny
{i} kısmet
destiny
{i} talih, kısmet, kader, alınyazısı, yazgı
destiny
yazgı
İngilizce - İngilizce
{n} destiny
fate, doom, an unalterable state, death