mukadderat

listen to the pronunciation of mukadderat
Türkçe - İngilizce
fate, destiny
fatality
things that are fated to happen; destiny, fate
destiny
fate
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) (Mukadder. C.) Kader. Ölçü ve miktarı tâyin olunan şeyler. Alın yazısı. (Bak: Kader)(Hayat, "İman-ı Bil'kader" rüknüne bakıyor; remzen isbat eder. Çünki, madem hayat, âlem-i şehadetin ziyasıdır ve istilâ ediyor; ve vücudun neticesi ve gayesidir; ve Hâlik-ı Kâinat'ın en câmi âyinesidir; ve faaliyet-i Rabbaniyenin en mükemmel enmuzeci ve fihristesidir, temsilde hata olmasın, bir nevi programı hükmündedir. Elbette âlem-i gayb yani mâzi, müstakbel yani geçmiş ve gelecek mahlukatın hayat-ı mâneviyeleri hükmünde
Yazgı
(Osmanlı Dönemi) ölçü ve miktarı tâyin olunan şeyler, kader; Allah tarafından takdir edilenler
mukadderat