expended in large quantities; generous; extravagant, wasteful

listen to the pronunciation of expended in large quantities; generous; extravagant, wasteful
İngilizce - Türkçe

expended in large quantities; generous; extravagant, wasteful teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

lavish
{s} müsrif

Partinin müsrifliği herkesi şaşırttı. - The lavishness of the party amazed everybody.

lavish
savurgan

Yeterince savurgan bir şekilde para harcadı. - He spent money lavishly enough.

Tom parasıyla savurgandır. - Tom is lavish with his money.

lavish
ifrat
lavish
savurmak
lavish
çok

Tom çok savurgan bir yaşam tarzı sürdürüyor. - Tom lives a very lavish lifestyle.

lavish
tutumsuz
lavish
(on ile) cömertçe vermek
lavish
{f} israf et
lavish
pek çok
lavish
lavish gifts on one birine bol bol hediye vermek
lavish
{f} boşa harcamak
lavish
lavish dağıt
lavish
(fiil) çok harcamak, boşa harcamak
lavish
hediyelere gark etmek
lavish
{s} bol
lavish
lavishness müsriflik
İngilizce - İngilizce
{s} lavish
expended in large quantities; generous; extravagant, wasteful