evlilik birliğinin yargıç kararı ile geçici bir süre için kaldırılması

listen to the pronunciation of evlilik birliğinin yargıç kararı ile geçici bir süre için kaldırılması
Türkçe - Türkçe
ayrılık
evlilik birliğinin yargıç kararı ile geçici bir süre için kaldırılması

    Heceleme

    ev·li·lik bir·li·ği·nin yar·gıç ka·ra·rı i·le ge·çi·ci bir sü·re i·çin kal·dı·rıl·ma·sı

    Günün kelimesi

    taxis