evil spirits

listen to the pronunciation of evil spirits
İngilizce - Türkçe
kötü ruhları

Kötü ruhların hikayelerine inanmadım. - I didn't believe the tales of evil spirits.

Onun taktığı tılsım kötü ruhları uzaklaştırması gerekiyor. - The talisman he's wearing is supposed to ward off evil spirits.

evil spirit
ecinni
evil spirit
kötü ruh

Sami'nin bedeni birtakım kötü ruhlar tarafından ele geçirilmişti. - Sami's body was possessed by some evil spirit.

Bu dairede bir kötü ruh yaşıyor. - In this flat lives an evil spirit.

İngilizce - İngilizce
ghosts or spirits with wicked intentions
evil spirit
a spirit tending to cause harm
evil spirit
demon, evil supernatural being
evil spirits