a spirit tending to cause harm

listen to the pronunciation of a spirit tending to cause harm
İngilizce - Türkçe

a spirit tending to cause harm teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

evil spirit
ecinni
evil spirit
kötü ruh

Onun taktığı tılsım kötü ruhları uzaklaştırması gerekiyor. - The talisman he's wearing is supposed to ward off evil spirits.

Bu dairede bir kötü ruh yaşıyor. - In this flat lives an evil spirit.

İngilizce - İngilizce
evil spirit
a spirit tending to cause harm