demon, evil supernatural being

listen to the pronunciation of demon, evil supernatural being
İngilizce - Türkçe

demon, evil supernatural being teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

evil spirit
ecinni
evil spirit
kötü ruh

Sami'nin bedeni birtakım kötü ruhlar tarafından ele geçirilmişti. - Sami's body was possessed by some evil spirit.

Bu dairede bir kötü ruh yaşıyor. - In this flat lives an evil spirit.

İngilizce - İngilizce
evil spirit
demon, evil supernatural being