evcil

listen to the pronunciation of evcil
Türkçe - İngilizce
domestic

The horse is a domestic animal. - At evcil bir hayvandır.

Cats were domesticated by the Egyptians. - Kediler, Mısırlılar tarafından evcilleştirilmiştir.

pet

The British people in general are extremely fond of their pets. - İngiliz halkı genel olarak evcil hayvanlarına son derece düşkündür.

She keeps a parrot as a pet. - Bir evcil hayvan olarak o bir papağan besler.

tame

Tame birds dream of freedom. Wild birds fly! - Evcil kuşlar özgürlüğü hayal eder. Vahşi kuşlar uçar!

Tom caught a wolf and tried to tame it. - Tom bir kurt yakaladı ve onu evcilleştirmeye çalıştı.

domestic, domesticated, tame
domestic, tame
housebroken
domesticated

During my sabbatical, I composed a fugue and domesticated a robin. - Benim dini gün sırasında bir füg besteledim ve bir narbülbülü evcilleştirdim.

Cats were domesticated by the Egyptians. - Kediler, Mısırlılar tarafından evcilleştirilmiştir.

domestıcated
household
evcil hayvan
pet

The British people in general are extremely fond of their pets. - İngiliz halkı genel olarak evcil hayvanlarına son derece düşkündür.

They wanted to give Koko a new pet. - Koko'ya yeni bir evcil hayvan vermek istediler.

evcil bir şekilde
tamely
evcil hayvan çiftliği
petting zoo
evcil hayvanlar
pets
evcil hayvanı
domestic animal
evcil eşek
(Hayvan Bilim, Zooloji) equus asinus
evcil hayvan bakıcılığı
pet sitting
evcil hayvan bakıcısı
pet sitter
evcil hayvan barınağı
pet shelter
evcil hayvan beslemek
have a pet
evcil hayvan beslemek
keep a pet
evcil hayvan dükkanı
pet shop

If you want to buy a leash, go to a pet shop. - Bir tasma almak istiyorsan bir evcil hayvan dükkanına fit.

evcil hayvanlar
(Hukuk) domestic animals
evcil hayvanlar ve ihtiyaçlarının satıldığı dükkân
pet shop
evcil hayvanınızın adı
favorite pet's name
evcil kokarca
(Hayvan Bilim, Zooloji) mustela putorius furo
evcil köpek
pet dog
evcil kümes hayvanları
(Çiftçilik) barn door fowls
evcil kümes hayvanı
barn door fowl
evcil olmayan
tameless
evcil papağan
poll parrot
evcil tavşan kafesi
rabbit hutch
evcil hayvan
domestic animal
(evcil) maymun
jackanapes
bir tür evcil güvercin
runt
kısmen evcil
semidomesticated
safkan evcil hayvan
pedigree
Türkçe - Türkçe
Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanabilen (hayvan), ehlî, yabani karşıtı: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz
Yerli
Yerli, yerel
Ehli
Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanabilen (hayvan), ehlî, yabanî karşıtı
domestik
evcil hayvan
Evde bakılabilen, insana alışmış olan, evcilleştirilmiş hayvan
evcil