erişim

listen to the pronunciation of erişim
Türkçe - İngilizce
access

All students have access to the library. - Tüm öğrencilerin kütüphaneye erişimi var.

Get both a phone and internet access in a single package! - Tek bir pakette hem bir telefon hem de bir internet erişimi alın!

arrival; access
reaching, arriving, arrival
communications
sports record (the highest achievement)
approach; entry; attack of a disease; permission to enter a computer system and/or retrieve data (Computers)
arrival
(Dilbilim) attainment
retrieval
erişim hakkı
access right
erişim hakkı
(Hukuk) right of access
erişim izni
access permission
erişim kolu
access arm
erişim kontrol listesi; müsaade edilebilir yük miktarı
(Askeri) access control list; allowable cabin load
erişim mekanizması
access mechanism
erişim sınıfı
access category
kuyruklu erişim yöntemi
(Bilgisayar) queued access method
sınırlı erişim
(Bilgisayar) limited access
uzak erişim
(Bilgisayar) remote access
yetkisiz erişim
(Bilgisayar) unauthorized access
uzaktan erişim
(Bilgisayar) Remote access
çevirmeli erişim
dial-up access
çevirmeli erişim
dial-up connection
Deniz piyade uzak bölge erişim ve çıkartma sistemi
(Askeri) Marine remote area approach and landing system
anında erişim
immediate access
askeri direk erişim radar kanalı
(Askeri) military direct access radar channel
bilgi erişim comp
information retrieval
bilgi erişim dizgesi
information retrieval system
bilinmeyen erişim alanı
(Bilgisayar) unknown realm
dizin sıralı erişim
(Bilgisayar) indexed sequential access
doğrudan belleğe erişim
direct memory access, data break
en az erişim kodu
(Bilgisayar,Teknik) minimum access code
en az erişim süreli kod lama
minimum-access coding
en az erişim süreli kodlama
minimum access coding
en az erişim süreli kodlama
(Bilgisayar) minimum-access coding
en az erişim süreli yordam
minimum-access routine
en az erişim süreli yordam
minimum access routine
eşanlı erişim
simultaneous access
hızlı erişim
rapid access
istenilen erişim hakları
desired access rights
istihbarat özel erişim programı
(Askeri) special access program for intelligence
kolay erişim
(Bilgisayar) easy access
konuk erişim
(Bilgisayar) guest access
koşut erişim
parallel access
kütük erişim yöntemi
file access method
minimum erişim kodu
minimum access code
paralel erişim
parallel access
rasgele erişim
random access
rastgele erişim
(Bilgisayar) access random
rastgele erişim dosyaları
random-access files
rastgele erişim hafızası kontrolü
(Askeri) control random access memory
rastgele erişim kütükleri
random-access files
salt okunur erişim hakları
(Bilgisayar) read-only access rights
seri erişim
serial access
sunucu erişim noktası
service access point
sıralı erişim
serial access
sırasal erişim
sequential access
taktik gelişmiş bilgisayar; terminal erişim kontrolörü; terminal taarrız kontrol
(Askeri) tactical advanced computer; terminal access controller; terminal attack control
uydu erişim talebi; arama ve kurtarma; özel erişim ihtiyacı; suni açıklıklı (ant
(Askeri) satellite access request; search and rescue; special access requirement; synthetic aperture radar
zaman bölmeli çoklu erişim
(Askeri) time division multiple access
çabuk erişim
immediate access
çoklu erişim
multi-access, multiple access
çoklu erişim tahsisi talebi
(Askeri) demand assigned multiple access
özel erişim programı
(Askeri) special access program
Türkçe - Türkçe
Belli iki yer arasında gidip gelebilme, ulaşım, muvasala
Erişme işi
muvasala
erişim