endowed with

listen to the pronunciation of endowed with
İngilizce - Türkçe
donatılmış

Özel bir yetenekle donatılmıştır. - She is endowed with a special talent.

malik
e sahip
haiz
doğuştan sahip
-e sahip
sahip
be endowed with
Allah (birine) (bir şeyi) vermek: He's endowed with a good memory. Allah ona iyi bir hafıza vermiş
endow with
bağışta bulunmak
endow with
sağlamak
endow with
doğuştan sahip ol
be endowed with
allah birine bir şeyi vermek
endowed with

  Türkçe nasıl söylenir

  endaud wîdh

  Telaffuz

  /enˈdoud wəᴛʜ/ /ɛnˈdaʊd wɪð/

  Etimoloji

  [ in-'dau, en- ] (transitive verb.) 15th century. Middle English, from Anglo-French endouer, from Middle French en- + douer to endow, from Latin dotare, from dot-, dos gift, dowry; more at DATE.

  Günün kelimesi

  ithyphallic