end of life; dying; destruction

listen to the pronunciation of end of life; dying; destruction
İngilizce - Türkçe
hayatın sonu; oluyor; imha
death
ölüm

Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir. - You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death.

Kaza çok fazla ölüme neden oldu. - The accident has caused many deaths.

death
{i} ecel
death
deathcup çok zehirli bir çeşit mantar
death
{i} tükeniş
death
{i} ölme

Tom açlıktan ölmeyecek. - Tom isn't going to starve to death.

Kan kaybından ölmeyeceksin. - You won't bleed to death.

death
(Tıp) ölü

Ölümden önce hayat var mıdır? - Is there life before death?

Bazen kardiyovasküler hastalığın ilk belirtisi ölümdür. - Sometimes the first symptom of cardiovascular disease is death.

death
son

O, babasının ölümünden sonra işle ilgilendi. - He took care of the business after his father's death.

Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir. - You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death.

death
yıkım

Onlar söylenemeyecek miktarda ölüm ve yıkıma neden oldular. - They caused an untold amount of death and destruction.

Savaş kente ölüm ve yıkım getirdi. - The war brought about death and destruction in the city.

death
deathblow öIdürücü darbe
death
ölüme sebebiyet veren şey
death
death duty veras
death
katil
death
death certificate ölüm ilmuhaberi
death
öIüm
death
deathbed ölüm döşeği
death
defin ruhsatı
death
(Tıp) Ölüm. mors, exitus
death
öIme
İngilizce - İngilizce
{i} death
end of life; dying; destruction