yol açma

listen to the pronunciation of yol açma
Turkish - English
cutting
(Ticaret) pioneering
yol açmak
{f} cause

We don't want to cause a panic. - Paniğe yol açmak istemiyoruz.

I don't want to cause a panic. - Paniğe yol açmak istemiyorum.

yol açmak
{f} involve
yol açmak
{f} evoke
yol açmak
{f} entail
yol
{f} cause

I don't want to cause a panic. - Paniğe yol açmak istemiyorum.

The earthquake caused widespread damage. - Deprem geniş çaplı hasara yol açtı.

yol açmak
lead to
yol açmak
bring about
yol açmak
(deyim) give birth to
yol açmak
{f} raise
yol açmak
pave the way
yol açmak
provoke
yol açmak
excite
yol açmak
pave the way for
yol açmak
invite
yol açmak
engendering
yol açmak
(deyim) give cause for
yol açmak
lead up to
yol açmak
elbow
yol açmak
produce
yol açmak
conduce
yol açmak
tend
yol açmak
spark off
yol açmak
create
yol açmak
(deyim) culminate in
yol açmak
breed
yol açmak
generate
yol açmak
beat
yol açmak
result in
yol açmak
elicit
yol
{f} gap
yol açmak
engender
yol açmak
trigger
yol açmak
plough
yol açmak
call forth
yol açmak
lie behind
yol
{f} lead

A new study suggests that hospital records for patients older than 65 are often incorrect, which may lead to serious treatment errors. - Yeni bir çalışma 65'ten daha büyük hastaların hastane kayıtlarının çoğunlukla yanlış olduğunu ortaya atmaktadır, bu durum ciddi tedavi hatalarına yol açabilir.

Sometimes, many problems and a lot of stress can lead you to quit your job. You must learn how to handle it quickly. - Bazen çok sayıda sorun ve stres, işi bırakmanıza yol açabilir. Çabucak onunla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz gerekir.

yol açmak
beat a path
yol açmak
give rise to
yol açmak
{f} cut
yol açmak
{f} beget
yol açmak
blaze the trail
yol açmak
set forward
yol açmak
give smb. a lead
yol açmak
to pave the way for
yol açmak
a) to open a road b) to make way for c) to bring about, to give rise to, to cause, to lead to, to create, to produce
Turkish - Turkish

Definition of yol açma in Turkish Turkish dictionary

Yol açmak
davet etmek
Yol açmak
sonuçlamak
Yol açmak
olmak
yol açma
Favorites