yardımcı olmak

listen to the pronunciation of yardımcı olmak
Turkish - English
aid

The man dived to the drowning woman's aid. - Adam boğulan kadına yardımcı olmak için daldı.

assist

He went out of his way to assist me. - Bana yardımcı olmak için yolunu değiştirdi.

He took the trouble to assist the poor man. - Zavallı adama yardımcı olmak için zahmete girdi.

help

I would do anything to help you both. - İkinize de yardımcı olmak için bir şey yapardım.

Tom sent money to Mary to help her pay for school expenses. - Tom Mary'ye okul giderlerini ödemesine yardımcı olmak için para gönderdi.

lend assistance
be subsidiary to
serve
(Dilbilim) back up
be of assistance
bridge over
turn up trumps
to assist
yardımcı ol
bridge over
ilerlemesine yardımcı olmak
help forward
Turkish - Turkish
Yardımda bulunmak
yardımcı olmak
Favorites