wishing evil to others

listen to the pronunciation of wishing evil to others
English - Turkish

Definition of wishing evil to others in English Turkish dictionary

malevolent
{s} kötücül

Antik dönem Gnostikleri maddesel dünyanın içkin olarak kötücül olduğuna inanıyorlardı. - The ancient Gnostics believed that this material world was innately malevolent.

malevolence
kindarlık
malevolence
kötü niyet
malevolent
kötü niyetli
malevolent
sadist
malevolence
Art niyet
malevolent
malevolencekötü niyet
malevolent
malevolently kötü niyetle
malignity
kökleşmiş kötülük
malevolence
{i} kin
malevolent
{s} kötü niyetli, hain
malevolent
{s} art niyetli
malevolent
kötü kalpli
malevolent
{s} kindar
malignity
{i} kin
English - English
malevolent
malignity
malevolence
wishing evil to others

  Hyphenation

  wishing e·vil to others

  Turkish pronunciation

  wîşîng ivıl tı ʌdhırz

  Pronunciation

  /ˈwəsʜəɴɢ ˈēvəl tə ˈəᴛʜərz/ /ˈwɪʃɪŋ ˈiːvəl tə ˈʌðɜrz/

  Word of the day

  chaperon
Favorites