wishing evil to others

listen to the pronunciation of wishing evil to others
İngilizce - Türkçe

wishing evil to others teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

malevolent
{s} kötücül

Antik dönem Gnostikleri maddesel dünyanın içkin olarak kötücül olduğuna inanıyorlardı. - The ancient Gnostics believed that this material world was innately malevolent.

malevolence
kindarlık
malevolence
kötü niyet
malevolent
kötü niyetli
malevolent
sadist
malevolence
Art niyet
malevolent
malevolencekötü niyet
malevolent
malevolently kötü niyetle
malignity
kökleşmiş kötülük
malevolence
{i} kin
malevolent
{s} kötü niyetli, hain
malevolent
{s} art niyetli
malevolent
kötü kalpli
malevolent
{s} kindar
malignity
{i} kin
İngilizce - İngilizce
malevolent
malignity
malevolence
wishing evil to others

  Heceleme

  wishing e·vil to others

  Türkçe nasıl söylenir

  wîşîng ivıl tı ʌdhırz

  Telaffuz

  /ˈwəsʜəɴɢ ˈēvəl tə ˈəᴛʜərz/ /ˈwɪʃɪŋ ˈiːvəl tə ˈʌðɜrz/

  Günün kelimesi

  copse