wicked in the extreme

listen to the pronunciation of wicked in the extreme
wicked in the extreme

  Hyphenation

  wick·ed in the ex·treme

  Turkish pronunciation

  wîkıd în dhi îkstrim

  Pronunciation

  /ˈwəkəd ən ᴛʜē əkˈstrēm/ /ˈwɪkəd ɪn ðiː ɪkˈstriːm/

  Word of the day

  detriment
Favorites