uslu uslu

listen to the pronunciation of uslu uslu
Turkish - Turkish
Uslu bir biçimde, uslu olarak
efendi efendi
akıllı uslu
Dengeli olan
akıllı uslu
Akıllı olarak, yaramazlık etmeyerek
uslu
Uysal (hayvan): "Karagöz tutulunca lök gibi, beyimiz tuttu diye uslu uslu gelecek değil ya..."- S. F. Abasıyanık
uslu
Uysal
uslu
Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı
uslu
Akıllı, zeki
uslu
Akıllı, zeki: "Gören bizi sanır deli / Usludan yeğdir delimiz."- Anonim Şiir
uslu
Sofralık bir zeytin cinsi
uslu
Sofralık bir üzüm cinsi
uslu
Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı: "Uslu ve çekingen huyum ne kendimi, ne de nafakamı herhangi bir sert hareketle savunmağa asla müsait değildi."- Y. K. Karaosmanoğlu
uslu akıllı
Olgun, ağırlığı ve değeri olan kimse
uslu uslu
Favorites