to unabashedly express ones opinion

listen to the pronunciation of to unabashedly express ones opinion
English - English
animadvert
to unabashedly express ones opinion

  Hyphenation

  to un·a·bash·ed·ly ex·press ones o·pin·ion

  Turkish pronunciation

  tı ʌnıbäşîdli îkspres wʌnz ıpînyın

  Pronunciation

  /tə ˌənəˈbasʜədlē əkˈspres ˈwənz əˈpənyən/ /tə ˌʌnəˈbæʃɪdliː ɪkˈsprɛs ˈwʌnz əˈpɪnjən/

  Word of the day

  gestalt
Favorites