to state the meaning of a word or word group or a sign or symbol

listen to the pronunciation of to state the meaning of a word or word group or a sign or symbol
English - Turkish

Definition of to state the meaning of a word or word group or a sign or symbol in English Turkish dictionary

define
{f} tanımlamak

Aşkı tanımlamak zordur. - Love is hard to define.

Üçgen'i tanımlamak zor. - It is hard to define triangle.

define
{f} tarif etmek
define
{f} belirlemek
define
tanımlama yapmak
define
açıklamak

Bazı kelimeleri açıklamak zordur. - Some words are hard to define.

define
tanım yapmak
define
kısıtlamak
define
tanımla

Bu sözcüğü açıkça tanımlayabilir misiniz? - Can you clearly define this word?

Astronomik Birim Dünya ve Güneş arasındaki ortalama mesafe olarak tanımlanır.Bu yaklaşık 150 milyon kilometredir. - The Astronomical Unit (AU) is defined as the average distance between the Earth and the Sun. It is approximately 150 million km (93 million miles).

define
tanımlama

Gabriel Roiter ölçüsünü tanımlamak için daha sezgisel olabilen ikinci bir yol vardır. - There is a second way to define the Gabriel-Roiter measure which may be more intuitive.

Üçgen'i tanımlamak zor. - It is hard to define triangle.

define
{f} belirtmek
define
{f} belirlemek, sınırlamak, tayin etmek
define
definable tarifi mümkün
define
tahdit etmek
define
tavsif etmek
define
ayırt edilebilir
English - English
define
to state the meaning of a word or word group or a sign or symbol

  Hyphenation

  to state the mean·ing of a word or word group or a sign or sym·bol

  Turkish pronunciation

  tı steyt dhi minîng ıv ı wırd ır wırd grup ır ı sayn ır sîmbıl

  Pronunciation

  /tə ˈstāt ᴛʜē ˈmēnəɴɢ əv ə ˈwərd ər ˈwərd ˈgro͞op ər ə ˈsīn ər ˈsəmbəl/ /tə ˈsteɪt ðiː ˈmiːnɪŋ əv ə ˈwɜrd ɜr ˈwɜrd ˈɡruːp ɜr ə ˈsaɪn ɜr ˈsɪmbəl/

  Word of the day

  schlub
Favorites