to so label a product

listen to the pronunciation of to so label a product
English - Turkish

Definition of to so label a product in English Turkish dictionary

trademark
marka

Ticari marka çok iyi bilinir. - The trademark is very well known.

Betimleme, bir şirketin tescilli ticari markasını ihlal etti. - The depiction violated a company's registered trademark.

trademark
(Ticaret) ticaret markası
trademark
alameti farika
trademark
patent,ticari marka
trademark
{i} belirgin özellik
trademark
{i} ticari marka

Betimleme, bir şirketin tescilli ticari markasını ihlal etti. - The depiction violated a company's registered trademark.

Ticari marka çok iyi bilinir. - The trademark is very well known.

English - English
trademark
to so label a product

  Hyphenation

  to so la·bel a prod·uct

  Turkish pronunciation

  tı sō leybıl ı prädıkt

  Pronunciation

  /tə ˈsō ˈlābəl ə ˈprädəkt/ /tə ˈsoʊ ˈleɪbəl ə ˈprɑːdəkt/

  Word of the day

  argus
Favorites