to so label a product

listen to the pronunciation of to so label a product
İngilizce - Türkçe

to so label a product teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

trademark
marka

Betimleme, bir şirketin tescilli ticari markasını ihlal etti. - The depiction violated a company's registered trademark.

Bunun onun ticari markası olduğunu düşünüyorum. - I think that is his trademark.

trademark
(Ticaret) ticaret markası
trademark
alameti farika
trademark
patent,ticari marka
trademark
{i} belirgin özellik
trademark
{i} ticari marka

Bunun onun ticari markası olduğunu düşünüyorum. - I think that is his trademark.

Ticari marka çok iyi bilinir. - The trademark is very well known.

İngilizce - İngilizce
trademark
to so label a product

  Heceleme

  to so la·bel a prod·uct

  Türkçe nasıl söylenir

  tı sō leybıl ı prädıkt

  Telaffuz

  /tə ˈsō ˈlābəl ə ˈprädəkt/ /tə ˈsoʊ ˈleɪbəl ə ˈprɑːdəkt/

  Günün kelimesi

  theriac