to skim or flick through the pages of a book

listen to the pronunciation of to skim or flick through the pages of a book
to skim or flick through the pages of a book

  Turkish pronunciation

  tı skîm ır flîk thru dhi peycız ıv ı bûk

  Pronunciation

  /tə ˈskəm ər ˈflək ˈᴛʜro͞o ᴛʜē ˈpāʤəz əv ə ˈbo͝ok/ /tə ˈskɪm ɜr ˈflɪk ˈθruː ðiː ˈpeɪʤəz əv ə ˈbʊk/

  Word of the day

  flay
Favorites