to ruffle with a rippling action

listen to the pronunciation of to ruffle with a rippling action
to ruffle with a rippling action

  Hyphenation

  to ruf·fle with a rippling ac·tion

  Turkish pronunciation

  tı rʌfıl wîdh ı rîplîng äkşın

  Pronunciation

  /tə ˈrəfəl wəᴛʜ ə ˈrəpləɴɢ ˈaksʜən/ /tə ˈrʌfəl wɪð ə ˈrɪplɪŋ ˈækʃən/

  Word of the day

  hypercorrection
Favorites