to recognize something by its characteristics

listen to the pronunciation of to recognize something by its characteristics
English - Turkish

Definition of to recognize something by its characteristics in English Turkish dictionary

identify
tanımlamak

Geyik izlerini tanımlamak kolaydır. - Deer tracks are easy to identify.

Bilim garip hayvanı tanımlamak için çalışıyor. - Science is trying to identify the strange animal.

identify
tanımak
identify
kimliğini saptamak
identify
{f} belirlemek

Bir spektrometre, maddenin kimyasal bileşimini belirlemek için ışık kullanır. - A spectrometer uses light to identify the chemical composition of matter.

Gezegenleri belirlemek kolay, çünkü yıldızlar gibi parıldamazlar. - Planets are easy to identify because they don't twinkle like stars do.

identify
tanılamak
identify
özdeşle
identify
(Kimya) özdeşleşme
identify
tanımlama yapmak
identify
(Askeri) KİMLİK: Hava önlemede, "Tasarrufunuzdaki her türlü imkanla belirlenen teması teşhis edin" anlamına gelen kod
identify
{f} -in kim/ne/kimin olduğunu tespit etmek/saptamak/söylemek
identify
(Bilgisayar) özelliklerini al
identify
aynı tutmak
identify
(Bilgisayar) tanı

Bazı insanlar başarıyı çok para kazanma olarak tanımlarlar. - Some people identify success with having much money.

Bu grupla kendimi tanıtmak istemiyorum. - I don't want to identify myself with that group.

identify
{f} with kendini (biriyle) özdeşleştirmek, (biriyle) özdeşleşmek. identify s.o./s.t. with birinin/bir şeyin ... ile ilgili olduğunu düşünmek
identify
fark gözetmemek
identify
tanıtmak

Kendimi tanıtmak için sürücü belgemi kullandım. - I used my driver's license to identify myself.

Bu grupla kendimi tanıtmak istemiyorum. - I don't want to identify myself with that group.

identify
(fiil) tanımak, kimliğini saptamak, belirlemek, aynı saymak, bir tutmak, desteklemek, destek vermek
identify
{f} bir tutmak
identify
{f} destek vermek
English - English
identify
to recognize something by its characteristics

  Hyphenation

  to rec·og·nize some·thing by its characteristics

  Turkish pronunciation

  tı rekıgnayz sʌmthîng bay îts kerıktırîstîks

  Pronunciation

  /tə ˈrekəgˌnīz ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈbī əts ˌkerəktərˈəstəks/ /tə ˈrɛkəɡˌnaɪz ˈsʌmθɪŋ ˈbaɪ ɪts ˌkɛrəktɜrˈɪstɪks/
Favorites