a pit used to catch and store rainwater or runoff

listen to the pronunciation of a pit used to catch and store rainwater or runoff
English - Turkish

Definition of a pit used to catch and store rainwater or runoff in English Turkish dictionary

dugout
sığınak
dugout
yeraltı sığınağı
dugout
kütükten oyularak yapılmış kayık
dugout
(Askeri) Oyularak yapılan sığınak, yeraltı sığınağı
dugout
(Askeri) YERALTI SIĞINAĞI: Kıta, mühimmat ve malzemeyi ateşten korumak maksadıyla inşa edilen yeraltı sığınağı. Buna "dugout shelter" da denir
dugout
içi oyuk
dugout
sığınak/kayık
dugout
{i} ağaç kütüğünden kayık
dugout
beysbol üzerinde oyuncuların oturduğu ustu kapalı sıra veya yer
dugout
içi oyulmuş kütükten yapılan kayık
English - English
dugout
a pit used to catch and store rainwater or runoff

  Hyphenation

  a pit used to catch and store rain·wa·ter or run·off

  Turkish pronunciation

  ı pît yuzd tı käç ınd stôr reynwôtır ır rʌnôf

  Pronunciation

  /ə ˈpət ˈyo͞ozd tə ˈkaʧ ənd ˈstôr ˈrānˌwôtər ər ˈrəˌnôf/ /ə ˈpɪt ˈjuːzd tə ˈkæʧ ənd ˈstɔːr ˈreɪnˌwɔːtɜr ɜr ˈrʌˌnɔːf/

  Word of the day

  capitulate
Favorites