to mock at; to deride

listen to the pronunciation of to mock at; to deride
English - Turkish

Definition of to mock at; to deride in English Turkish dictionary

shame
{f} utandırmak
shame
{i} utanma

Utanmadan onu ağızdan öptü. - She kissed him without shame, on the mouth.

Utanma nedir bilmez misin sen? - Does your shame know no bounds?

shame
utanç

Alice utanç içinde başını eğdi. - Alice hung her head in shame.

O utançla başını eğdi. - He hung his head in shame.

shame
mahcupluk
shame
yüzkarası
shame
mahcubiyet
shame
mahcup etmek
shame
maskaralık
shame
leke
shame
şerefsizlik
shame
yazık

Beni bir kez kandırırsan, sana yazıklar olsun. Beni iki kez kandırırsan, bana yazıklar olsun. - Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me.

Yazık, çünkü gerçekten oynamak istedim. - It's a shame, because I really wanted to play.

shame
{f} namusunu kirletmek
shame
{f} rezil etmek

Beni rezil etmek için çok çabaladın, değil mi? - You've tried so hard to put me to shame, haven't you?

shame
{f} tecâvüz etmek
shame
(isim) utanç, utanma, utanılacak şey, ayıp, yüz karası, leke, yazık
shame
{i} utanılacak şey
shame
{f} yazık etmek
shame
münasebetsiz şey
shame
{f} (birini)
shame
Shame on you! Ayıp! Utan Yazıklar olsun! For shame! Ayıp! It is a shame to laugh at On
English - English
shame
to mock at; to deride
Favorites