to lower in character or virtue

listen to the pronunciation of to lower in character or virtue
to lower in character or virtue

  Hyphenation

  to Low·er in char·ac·ter or vir·tue

  Turkish pronunciation

  tı lōır în kerîktır ır vırçu

  Pronunciation

  /tə ˈlōər ən ˈkerəktər ər ˈvərʧo͞o/ /tə ˈloʊɜr ɪn ˈkɛrɪktɜr ɜr ˈvɜrʧuː/

  Word of the day

  schmendrik
Favorites