to hum or sing softly or in a sentimental manner

listen to the pronunciation of to hum or sing softly or in a sentimental manner
English - English
croon
to hum or sing softly or in a sentimental manner

  Hyphenation

  to hum or sing soft·ly or in a sen·ti·ment·al man·ner

  Turkish pronunciation

  tı hʌm ır sîng sôfli ır în ı sentımentıl mänır

  Pronunciation

  /tə ˈhəm ər ˈsəɴɢ ˈsôflē ər ən ə ˌsentəˈmentəl ˈmanər/ /tə ˈhʌm ɜr ˈsɪŋ ˈsɔːfliː ɜr ɪn ə ˌsɛntəˈmɛntəl ˈmænɜr/

  Word of the day

  onychophagia
Favorites