to form the voice to melody, celebrate, describe in verse

listen to the pronunciation of to form the voice to melody, celebrate, describe in verse
English - Turkish

Definition of to form the voice to melody, celebrate, describe in verse in English Turkish dictionary

sing
şarkı söyleme

Aniden, annem şarkı söylemeye başladı. - Suddenly, my mother started singing.

Birlikte şarkı söylemekten hoşlandık. - We enjoyed singing songs together.

sing
şarkı söyle

Hepimiz halkın önünde bir şarkı söylemeye utandık. - We all felt embarrassed to sing a song in public.

Kızlar kalabalığa doğru şarkı söyleyerek geldi. - The girls came singing toward the crowd.

sing
çınlamak
sing
(kuş) ötmek
sing
(şarkı) söylemek
sing
ıslık gibi ses çıkarmak
sing
çağlamak
sing
uğuldamak çınlamak şiir okumak
sing
{f} uğuldamak
sing
{f} okumak (şiir)
sing
özellikle birçok kimsenin bi
sing
{f} vınlamak
sing
{f} şakımak
sing
{f} çağırmak
sing
terennüm etmek
sing
{f} çınlamak (kulak)
English - English
{v} sing
to form the voice to melody, celebrate, describe in verse
Favorites