to express audibly by means of a harmonious vocalization

listen to the pronunciation of to express audibly by means of a harmonious vocalization
English - Turkish

Definition of to express audibly by means of a harmonious vocalization in English Turkish dictionary

sing
şarkı söyleme

Birlikte şarkı söylemekten hoşlandık. - We enjoyed singing songs together.

Linda şarkı söylemek için ayağa kalktı. - Linda stood up to sing.

sing
şarkı söyle

Ben şarkı söylemeyi sürdürdüm. - I carried on singing.

Kızlar kalabalığa doğru şarkı söyleyerek geldi. - The girls came singing toward the crowd.

sing
çınlamak
sing
(kuş) ötmek
sing
(şarkı) söylemek
sing
ıslık gibi ses çıkarmak
sing
çağlamak
sing
uğuldamak çınlamak şiir okumak
sing
{f} uğuldamak
sing
{f} okumak (şiir)
sing
özellikle birçok kimsenin bi
sing
{f} vınlamak
sing
{f} şakımak
sing
{f} çağırmak
sing
terennüm etmek
sing
{f} çınlamak (kulak)
English - English
sing
to express audibly by means of a harmonious vocalization
Favorites