to divert from being run of the mill

listen to the pronunciation of to divert from being run of the mill
English - Turkish
ezber bozmak
to divert from being run of the mill

  Hyphenation

  to di·vert from be·ing run of the mill

  Turkish pronunciation

  tı dayvırt fırm biîng rʌn ıv dhi mîl

  Pronunciation

  /tə dīˈvərt fərm ˈbēəɴɢ ˈrən əv ᴛʜē ˈməl/ /tə daɪˈvɜrt fɜrm ˈbiːɪŋ ˈrʌn əv ðiː ˈmɪl/

  Word of the day

  copse
Favorites