to divert from being run of the mill

listen to the pronunciation of to divert from being run of the mill
Englisch - Türkisch
ezber bozmak
to divert from being run of the mill

  Silbentrennung

  to di·vert from be·ing run of the mill

  Türkische aussprache

  tı dayvırt fırm biîng rʌn ıv dhi mîl

  Aussprache

  /tə dīˈvərt fərm ˈbēəɴɢ ˈrən əv ᴛʜē ˈməl/ /tə daɪˈvɜrt fɜrm ˈbiːɪŋ ˈrʌn əv ðiː ˈmɪl/

  Wort des Tages

  bandersnatch
Favoriten