to disturb or halt an ongoing process or action by interfering suddenly

listen to the pronunciation of to disturb or halt an ongoing process or action by interfering suddenly
English - Turkish

Definition of to disturb or halt an ongoing process or action by interfering suddenly in English Turkish dictionary

interrupt
{f} sözünü kesmek

Sözünü kesmekten nefret ediyorum fakat bir şey söylemeliyim. - I hate to interrupt you, but I need to say something.

Başkalarının sözünü kesmek kabalıktır. - It is rude to interrupt others.

interrupt
kesmek

Başkalarının sözünü kesmek kabalıktır. - It is rude to interrupt others.

Sözünü kesmekten nefret ediyorum fakat bir şey söylemeliyim. - I hate to interrupt you, but I need to say something.

interrupt
{f} sekte vurmak
interrupt
{f} söze karışmak

Söze karışmaktan nefret ederim ama bir şey söylemem gerekiyor. - I hate to interrupt, but I need to say something.

interrupt
{f} yarıda kesmek

Tom yarıda kesmek için ağzını açtı. - Tom opened his mouth to interrupt.

interrupt
{f} engellemek

Onları engellemek istemiyorum. - I don't want to interrupt them.

interrupt
(sözünü) kesmek
interrupt
araya girmek
interrupt
sekteye uğratmak
interrupt
lafa karışmak
interrupt
kesinti, kesilme kesmek
interrupt
ara ver

Görüşmeye ara vermek istemedim. - I didn't want to interrupt the discussion.

Telefona cevap vermek için işine ara verdi. - He interrupted his work to answer the phone.

interrupt
akışını durdurmak
interrupt
interruptive arayı kesici
interrupt
aralık açmak
interrupt
interruptedly aralıklarla
interrupt
interr
interrupt
arasını kesmek
interrupt
{f} (birinin) sözünü kesmek
English - English
interrupt

A maverick politician repeatedly interrupted the debate by shouting.

to disturb or halt an ongoing process or action by interfering suddenly

  Hyphenation

  to dis·turb or halt an on·go·ing proc·ess or ac·tion by in·ter·fer·ing sud·den·ly

  Turkish pronunciation

  tı dîstırb ır hôlt ın ôngōîng prôses ır äkşın bay întırfîrîng sʌdınli

  Pronunciation

  /tə dəˈstərb ər ˈhôlt ən ˈônˌgōəɴɢ ˈprôˌses ər ˈaksʜən ˈbī ˌəntərˈfərəɴɢ ˈsədənlē/ /tə dɪˈstɜrb ɜr ˈhɔːlt ən ˈɔːnˌɡoʊɪŋ ˈprɔːˌsɛs ɜr ˈækʃən ˈbaɪ ˌɪntɜrˈfɪrɪŋ ˈsʌdənliː/

  Word of the day

  alfresco
Favorites