söze karışmak

listen to the pronunciation of söze karışmak
Turkish - English
{f} interrupt

I hate to interrupt, but I need to say something. - Söze karışmaktan nefret ederim ama bir şey söylemem gerekiyor.

chip in
interfere in
chime in
chop in
sail in
barge in
to interrupt, to chime in (with sth), to chip in (with sth)
(deyim) cut in
(deyim) sail into
break in
cut into
söze karışma
interruption
söze karışmak
Favorites