to disgrace, to defame

listen to the pronunciation of to disgrace, to defame
English - Turkish

Definition of to disgrace, to defame in English Turkish dictionary

scandal
{i} skandal

Skandalla ilgili yapacak bir şeyleri var. - They have something to do with the scandal.

Acemi asker skandalı kamu görevlilerini ve rüşvet olarak RecruitCoscom'dan gizli payları alan politikacıları ilgilendiren bir rüşvet skandalıdır. Hisseler sürekli yükseliyordu. - The Recruit scandal is a corruption scandal concerning public officials and politicians who accepted as bribes undisclosed shares from the RecruitCoscom company. The shares had been rising steadily.

scandal
kara çalma
scandal
dedikodu
scandal
iftira
scandal
kepazelik
scandal
{i} rezil
scandal
{i} karalama
scandal
{i} rezil, kepaze, yüzkarası
scandal
rezil kimse
scandal
{i} yüz karası
scandal
{i} rezalet

Gösteri küçük çaplı bir rezalet çıkardı. - The exhibition caused a minor scandal.

scandal
yüzkarası
scandal
kovculuk
scandal
dedikodu/skandal
English - English
{v} scandal
{v} scandalize
to disgrace, to defame
Favorites