a tailor is a person whose job is to make men's clothes

listen to the pronunciation of a tailor is a person whose job is to make men's clothes
English - Turkish

Definition of a tailor is a person whose job is to make men's clothes in English Turkish dictionary

tailor
terzi

Uzun zaman önce, orada üç oğlu ve sadece bir keçisi olan bir terzi yaşadı. - A long time ago, there lived a tailor who had three sons, but only one goat.

Aktör takım elbiselerini terziye diktirirdi. - The actor used to have the tailor make his suits.

tailor
{f} uydurmak
tailor
(isim) terzi
tailor
uygun hale getirmek
tailor
uyarla,v.uygun hale getir: n.terzi
tailor
{f} uygun hale getir
tailor
yeni bir biçim vermek
tailor
elbise dikmek
tailor
uyarla
tailor
{f} yakıştırmak
tailor
{f} adapte etmek
tailor
{f} dikmek
tailor
{f} (belirli bir amaca göre) (bir şeyi) yapmak/değiştirmek
English - English
tailor
a tailor is a person whose job is to make men's clothes

  Hyphenation

  a tai·lor I·s a per·son whose Job I·s to make men's clothes

  Turkish pronunciation

  ı teylır îz ı pırsın huz cōb îz tı meyk menz klōz

  Pronunciation

  /ə ˈtālər əz ə ˈpərsən ˈho͞oz ˈʤōb əz tə ˈmāk ˈmenz ˈklōz/ /ə ˈteɪlɜr ɪz ə ˈpɜrsən ˈhuːz ˈʤoʊb ɪz tə ˈmeɪk ˈmɛnz ˈkloʊz/

  Word of the day

  atavism
Favorites