to describe a thing by its qualities and circumstances to mark out

listen to the pronunciation of to describe a thing by its qualities and circumstances to mark out
English - Turkish

Definition of to describe a thing by its qualities and circumstances to mark out in English Turkish dictionary

define
{f} tanımlamak

Gabriel Roiter ölçüsünü tanımlamak için daha sezgisel olabilen ikinci bir yol vardır. - There is a second way to define the Gabriel-Roiter measure which may be more intuitive.

Aşkı tanımlamak zordur. - Love is hard to define.

define
{f} tarif etmek
define
{f} belirlemek
define
tanımlama yapmak
define
açıklamak

Bazı kelimeleri açıklamak zordur. - Some words are hard to define.

define
tanım yapmak
define
kısıtlamak
define
tanımla

Astronomik Birim Dünya ve Güneş arasındaki ortalama mesafe olarak tanımlanır.Bu yaklaşık 150 milyon kilometredir. - The Astronomical Unit (AU) is defined as the average distance between the Earth and the Sun. It is approximately 150 million km (93 million miles).

Gabriel Roiter ölçüsünü tanımlamak için daha sezgisel olabilen ikinci bir yol vardır. - There is a second way to define the Gabriel-Roiter measure which may be more intuitive.

define
tanımlama

Aşkı tanımlamak zordur. - Love is hard to define.

Gabriel Roiter ölçüsünü tanımlamak için daha sezgisel olabilen ikinci bir yol vardır. - There is a second way to define the Gabriel-Roiter measure which may be more intuitive.

define
{f} belirtmek
define
{f} belirlemek, sınırlamak, tayin etmek
define
definable tarifi mümkün
define
tahdit etmek
define
tavsif etmek
define
ayırt edilebilir
English - English
define
to describe a thing by its qualities and circumstances to mark out

  Hyphenation

  to de·scribe a thing by its qualities and circumstances to mark out

  Turkish pronunciation

  tı dîskrayb ı thîng bay îts kwälıtiz ınd sırkımstänsız tı märk aut

  Pronunciation

  /tə dəˈskrīb ə ˈᴛʜəɴɢ ˈbī əts ˈkwälətēz ənd ˈsərkəmˌstansəz tə ˈmärk ˈout/ /tə dɪˈskraɪb ə ˈθɪŋ ˈbaɪ ɪts ˈkwɑːlətiːz ənd ˈsɜrkəmˌstænsəz tə ˈmɑːrk ˈaʊt/

  Word of the day

  oblivious
Favorites