to build again

listen to the pronunciation of to build again
English - Turkish

Definition of to build again in English Turkish dictionary

rebuild
yeniden inşa etmek

Bizim görevimiz duvarı yeniden inşa etmektir. - Our task is to rebuild the wall.

Güneylilerin yeniden inşa etmek için hiç parası yoktu. - The south had no money to rebuild.

build again
(İnşaat) yeniden inşa etmek
rebuild
(Bilgisayar) yeniden kur
rebuild
onarmak
rebuild
(Askeri) yenileştirmek
build again
yeniden inşa et
rebuild
revizyon yapmak
rebuild
yeniden inşa et

Tom konağını yeniden inşa etmek için göçmen işçileri işe aldı. - Tom recruited immigrant workers to rebuild his mansion.

Güneylilerin yeniden inşa etmek için hiç parası yoktu. - The south had no money to rebuild.

rebuild
tamir etmek
rebuild
{f} yenilemek
rebuild
tekrar inşa et
rebuild
{f} yeniden yapmak

Yeniden yapmak için hiç para yoktu. - There was no money for rebuilding.

rebuild
(Askeri) YENİLEŞTİRMEK: Bir malzemenin görünüş, performans ve beklenilen kullanma süresi açısından mümkün olduğu kadar orijinal standardına yakın restore edilmesi. Buna (overhaul and rebuild) ve (recondition) da denir
English - English
rebuild
to build again

  Hyphenation

  to build a·gain

  Turkish pronunciation

  tı bîld ıgeyn

  Pronunciation

  /tə ˈbəld əˈgān/ /tə ˈbɪld əˈɡeɪn/

  Word of the day

  dreary
Favorites