to bring into disorder or disarray

listen to the pronunciation of to bring into disorder or disarray
to bring into disorder or disarray

  Hyphenation

  to bring in·to dis·or·der or dis·ar·ray

  Turkish pronunciation

  tı brîng întı dîsôrdır ır dîsırey

  Pronunciation

  /tə ˈbrəɴɢ əntə dəsˈôrdər ər ˌdəsəˈrā/ /tə ˈbrɪŋ ɪntə dɪsˈɔːrdɜr ɜr ˌdɪsəˈreɪ/

  Word of the day

  schlep
Favorites