a person whose occupation is making and altering garments

listen to the pronunciation of a person whose occupation is making and altering garments
English - Turkish

Definition of a person whose occupation is making and altering garments in English Turkish dictionary

tailor
terzi

Kral, ikna oldu, terzilere kıyafet hazırlamalarını söyledi ama bu malzemeyi de göremedi. - The king, convinced, told the tailors to prepare the outfit, but he also couldn't see this material.

Aktör takım elbiselerini terziye diktirirdi. - The actor used to have the tailor make his suits.

tailor
{f} uydurmak
tailor
(isim) terzi
tailor
uygun hale getirmek
tailor
uyarla,v.uygun hale getir: n.terzi
tailor
{f} uygun hale getir
tailor
yeni bir biçim vermek
tailor
elbise dikmek
tailor
uyarla
tailor
{f} yakıştırmak
tailor
{f} adapte etmek
tailor
{f} dikmek
tailor
{f} (belirli bir amaca göre) (bir şeyi) yapmak/değiştirmek
English - English
tailor
a person whose occupation is making and altering garments

  Hyphenation

  a per·son whose oc·cu·pa·tion I·s mak·ing and altering garments

  Turkish pronunciation

  ı pırsın huz äkyıpeyşın îz meykîng ınd ôltırîng gärmınts

  Pronunciation

  /ə ˈpərsən ˈho͞oz ˌäkyəˈpāsʜən əz ˈmākəɴɢ ənd ˈôltərəɴɢ ˈgärmənts/ /ə ˈpɜrsən ˈhuːz ˌɑːkjəˈpeɪʃən ɪz ˈmeɪkɪŋ ənd ˈɔːltɜrɪŋ ˈɡɑːrmənts/

  Word of the day

  casanova
Favorites