to boast, swagger, puff, make a parade

listen to the pronunciation of to boast, swagger, puff, make a parade
English - Turkish

Definition of to boast, swagger, puff, make a parade in English Turkish dictionary

brag
böbürlenmek

Böbürlenmek istemedim. - I didn't want to brag.

brag
övünmek

Övünmek yok! Bu seni kötü gösterir! - Don't brag! It makes you sound poorer!

Övünmek için değil ama ben dün ilk milyon dolarımı kazandım. - Not to brag, but I just made my first million dollars yesterday.

brag
kendini methetmek
brag
kasılmak
brag
yüksekten atma
brag
palavra atmak
brag
tafra satmak
brag
atıp tutmak
brag
{f} övün

Ne kadar iyi yemek pişirdiği hakkında övünür. - She brags about how well she can cook.

Tom'un kaç para kazandığından övünerek bahsettiğini duydum. - I heard Tom bragging about how much money he made.

brag
böbürlen

Tom yeni telefonuyla böbürlendi. - Tom bragged about his new phone.

Böbürlenmek istemedim. - I didn't want to brag.

brag
iskambil oyun
brag
ovünülecek şey
brag
övürlen kimse
brag
övünme

Ebeveynlerimin konserde benim hakkımda övünme tarzı can sıkıcıydı. - It was embarrassing the way my parents bragged about me at the concert.

Övünmeyi sevmiyorum ama ben oldukça iyi bir klarnetçiyim. - I don't like to brag, but I'm a pretty good clarinetist.

brag
methetmek
brag
i övünme
brag
övünen kimse
brag
(fiil) övünmek, böbürlenmek; yüksekten atmak
brag
övmek
brag
atıcı
English - English
{v} brag
to boast, swagger, puff, make a parade
Favorites