övün

listen to the pronunciation of övün
Turkish - English
brag of
brag about

It is often the case that people who brag about their intelligence are actually not very intelligent. - Genellikle durum şöyledir; zekalarıyla övünen insanlar gerçekte pek de öyle olmazlar.

I cannot brag about my team. It always loses games. - Takımım hakkında övünemem. O her zaman maçları kaybeder.

blow hard
{f} boast

He never boasted of his success. - O, asla başarısıyla övünmedi.

Tom boasts of never having been defeated in a horse race. - Tom at yarışında asla yenilmemekle övünüyor.

{f} brag

Tom certainly brags a lot. - Tom kesinlikle çok övünür.

He bragged of having won the victory. - Zafer kazanmış olmakla övündü.

{f} vaunt
boast of
gasconade
pride on
rodomontade
prideon
övün
Favorites