to belittle or express disapproval of

listen to the pronunciation of to belittle or express disapproval of
English - English
deprecate
to belittle or express disapproval of

  Hyphenation

  to be·lit·tle or ex·press dis·ap·prov·al of

  Turkish pronunciation

  tı bîlîtıl ır îkspres dîsıpruvıl ıv

  Pronunciation

  /tə bəˈlətəl ər əkˈspres dəsəˈpro͞ovəl əv/ /tə bɪˈlɪtəl ɜr ɪkˈsprɛs dɪsəˈpruːvəl əv/

  Word of the day

  glabrous
Favorites