to belittle or express disapproval of

listen to the pronunciation of to belittle or express disapproval of
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
deprecate
to belittle or express disapproval of

  Heceleme

  to be·lit·tle or ex·press dis·ap·prov·al of

  Türkçe nasıl söylenir

  tı bîlîtıl ır îkspres dîsıpruvıl ıv

  Telaffuz

  /tə bəˈlətəl ər əkˈspres dəsəˈpro͞ovəl əv/ /tə bɪˈlɪtəl ɜr ɪkˈsprɛs dɪsəˈpruːvəl əv/

  Günün kelimesi

  nemesis