to be drowned

listen to the pronunciation of to be drowned
English - Turkish
suda boğulmak
drowned
boğulmuş

Neredeyse boğulmuş olan adam nefes almaya başladı. - The man who nearly drowned began to breathe.

Gözyaşlarına boğulmuş mutsuz bir kadın, hikayesini anlattı. - The unhappy woman, drowned in tears, told her story.

drowned
boğulmak

Küçük kız gölde boğulmaktan neredeyse kıl payı kurtuldu. - It was a close call when the little girl almost drowned in the lake.

O sadece boğulmak için oraya yüzmeye gitti. - He went there swimming only to be drowned.

drowned
{f} boğul

Tom okyanusta boğuldu. - Tom drowned in the ocean.

Neredeyse boğuluyordum. - I came near to being drowned.

be drowned
suda boğulmak
be drowned
boğulmak
drowned
boğulmuş,v.boğul: adj.boğulmuş
to be drowned
Favorites