to be drowned

listen to the pronunciation of to be drowned
Englisch - Türkisch
suda boğulmak
drowned
boğulmuş

Neredeyse boğulmuş olan adam nefes almaya başladı. - The man who nearly drowned began to breathe.

Beni kurtarmamış olsaydın boğulmuş olurdum. - I would've drowned if you hadn't saved me.

drowned
boğulmak

Küçük kız gölde boğulmaktan neredeyse kıl payı kurtuldu. - It was a close call when the little girl almost drowned in the lake.

Çocuk boğulmak üzereydi. - The child came near being drowned.

drowned
{f} boğul

Neredeyse boğuluyordum. - I came near to being drowned.

Tom okyanusta boğuldu. - Tom drowned in the ocean.

be drowned
suda boğulmak
be drowned
boğulmak
drowned
boğulmuş,v.boğul: adj.boğulmuş
to be drowned
Favoriten