to accompany, or attend on, with singing

listen to the pronunciation of to accompany, or attend on, with singing
English - Turkish

Definition of to accompany, or attend on, with singing in English Turkish dictionary

sing
şarkı söyleme

Aniden, annem şarkı söylemeye başladı. - Suddenly, my mother started singing.

Ben şarkı söylemeyi sürdürdüm. - I carried on singing.

sing
şarkı söyle

Ben şarkı söylemeyi sürdürdüm. - I carried on singing.

Hepimiz halkın önünde bir şarkı söylemeye utandık. - We all felt embarrassed to sing a song in public.

sing
çınlamak
sing
(kuş) ötmek
sing
(şarkı) söylemek
sing
ıslık gibi ses çıkarmak
sing
çağlamak
sing
uğuldamak çınlamak şiir okumak
sing
{f} uğuldamak
sing
{f} okumak (şiir)
sing
özellikle birçok kimsenin bi
sing
{f} vınlamak
sing
{f} şakımak
sing
{f} çağırmak
sing
terennüm etmek
sing
{f} çınlamak (kulak)
English - English
sing
to accompany, or attend on, with singing
Favorites