the process or result of being gradually decomposed

listen to the pronunciation of the process or result of being gradually decomposed
English - Turkish

Definition of the process or result of being gradually decomposed in English Turkish dictionary

decay
bozmak
decay
çöküş
decay
bozulma
decay
çürütmek
decay
bozulmak
decay
{f} bozul

İki büyük medeniyet yavaş yavaş bozuldu. - Two great civilizations slowly fell into decay.

Et sıcak havalarda çabuk bozulur. - Meat decays quickly in warm weather.

decay
inkıraz bulmak
decay
{f} çürümek, bozulmak; çürütmek
decay
{i} yıkılma
decay
{i} ayrışma
decay
(Askeri) (RADIOACTIVE) BOZULMA; ÇÜRÜME (BESİN)
decay
bozul/çürü/çürüt
decay
sıhhatçe düşme
decay
(Nükleer Bilimler) bozunma,bozunum
decay
{i} çürüme, bozulma
decay
(isim) bozulma, çürüme, çürük, çürütme; zayıflama; ayrışma; çöküş, yıkılma, yıkılış; düşkünlük
decay
{i} zayıflama
decay
{f} zayıflamak
decay
çürük/çürüme
English - English
decay
the process or result of being gradually decomposed

  Hyphenation

  the proc·ess or re·sult of be·ing gra·du·al·ly de·com·posed

  Turkish pronunciation

  dhi prôses ır rizʌlt ıv biîng gräculi dikımpōzd

  Pronunciation

  /ᴛʜē ˈprôˌses ər rēˈzəlt əv ˈbēəɴɢ ˈgraʤo͞olē ˌdēkəmˈpōzd/ /ðiː ˈprɔːˌsɛs ɜr riːˈzʌlt əv ˈbiːɪŋ ˈɡræʤuːliː ˌdiːkəmˈpoʊzd/

  Word of the day

  oligopsony
Favorites