çöküş

listen to the pronunciation of çöküş
Turkish - English
downfall

His love for indigenous Mexican art became his downfall. - Yerli Meksika sanatına olan sevgisi, onun çöküşü oldu.

Arrogance leads to a person's downfall. - Kibir bir kişinin çöküşüne yol açar.

collapse

The Cold War ended with the collapse of the Soviet Union. - Soğuk Savaş, Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle ​​sona erdi.

MIT has predicted global economic collapse by 2030. - MİT, 2030 yılına kadar küresel ekonomik çöküş öngördü.

sunset
decline
descent
kneeling and sitting down (of a camel, cow, etc.)
smash up
collapse, collapsing, falling down
decay
fall

The fall of the empire was inevitable. - İmparatorluğun çöküşü kaçınılmazdı.

What led to the fall of the Roman Empire? - Ne Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne yol açtı?

(Hukuk) slump

Many people will lose their jobs due to the slump in the auto industry. - Otomobil sektöründeki çöküşten dolayı çoğu insan işsiz kalacak.

He seems to be in a slump. - O bir çöküş içinde görünüyor.

ruins
collapse or fall (of a country, regime, etc.)
collapse; decline, decadence, decay, fall, downfall
breakup
decadence
squatting down
twilight
caving in, sinking in, falling in, giving way
debacle
(Dilbilim) declension
disaster
ruin
fail
subsidence
çök
{f} settling
çök
cave in
çök
gravitate
duygusal çöküş
emotional breakdown
çök
collapsed

The bank collapsed during the recession. - Banka ekonomik durgunluk sırasında çöktü.

He collapsed to his knees. - O, dizlerinin üzerine çöktü.

çök
collapse

The news was all about the collapse of the Soviet Union. - Haber tamamen Rusya'nın çöküşü hakkında idi.

The house collapsed in an earthquake. - Ev bir depremde çöktü.

Turkish - Turkish
çöküş
Favorites