the official symbols of a family, state, etc

listen to the pronunciation of the official symbols of a family, state, etc
English - Turkish

Definition of the official symbols of a family, state, etc in English Turkish dictionary

arms
{i} kucak
arms
(Askeri) SİLAHLAR: Harpte kullanılmak üzere yapılmış silahlar. Ayrıca bakınız: "arm"
arms
teslim olmak
arms
savaş silahları
arms
under arms silâhlanmış
arms
harbe hazır
arms
{i} silâh

Askerlerin bol miktarda silahları vardı. - The troops had plenty of arms.

Amerikalılar silah taşıma hakkına sahiptir. - Americans have the right to bear arms.

arms
To arms Silâh başına bear arms silahlı olmak
arms
up in arms ateş püskürmeye hazır ayaklanmış
arms
{i} koyun
arms
Iay down arms sulh yapmak
arms
{i} silahlar

Uluslararası anlaşmazlıkları çözmek için silahlara başvurmamalıyız. - We should not resort to arms to settle international disputes.

Bazı insanlar nükleer silahlara karşı gösteri yapıyorlar. - Some people are demonstrating against nuclear arms.

arms
of kelenmiş
arms
{i} cephane
arms
{i} arma
arms
silah/kol
blazon
işaret koymak
blazon
simge
blazon
armacılık
English - English
blazon
arms
coat of arms
the official symbols of a family, state, etc
Favorites